Ưu điểm và lưu ý về INDEX trong SQL phài biết khi sử dụng

Mục lục

Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một khái niệm khá hay trong SQL, đó là INDEX, một khái niệm thường xuyên gặp khi xử lý bộ dữ liệu lớn.

1. Index trong SQL là gì?

Là kỹ thuật đánh dấu ở table, giúp truy xuất dữ liệu nhanh hơn.

YouTube Video

Khái niệm INDEX

2. Vai trò INDEX trong SQL

Giúp truy xuất dữ liệu nhanh hơn, với dữ liệu ít trùng lặp thì sẽ cải thiện hiệu suất một cách đáng kể. Và INDEX được ứng dụng rất nhiều vào các công cụ tìm kiếm để tăng tốc độ tìm kiếm.

3. Hướng dẫn cách dùng INDEX

Cú pháp

CREATE INDEX index_name
ON table_name (column1, column2, ...);

Ví dụ

Thực hiện tạo index cho cột last_name ở table doctor.

CREATE INDEX idx_doctor_name

ON doctor(last_name);

Khi truy vấn như bên dưới thì tốc độ đã được tối ưu. Bằng cách sử dụng câu lệnh EXPLAIN để phân tích cách chạy của câu lệnh, bạn sẽ thấy rằng, nó chỉ duyệt qua các record chứa theo đúng giá trị được gán vào last_name. Chứ không phải duyệt toàn bộ như trước đây.

SELECT *

FROM doctor

WHERE last_name = 'Đại';

4. Một số lưu ý khi sử dụng INDEX

Không nên sử dụng INDEX:

  • Ở các table nhỏ, ít dữ liệu.
  • Ở các column ít xuất hiện ở điều kiện trong câu query.
  • Ở các column phải cập nhật dữ liệu thường xuyên.

Kết luận

Với những kiến thức đã giới thiệu ở trên thì đó là những mô tả chung nhất cho INDEX, ngoài ra cũng còn khá nhiều loại INDEX, các bạn hãy tìm hiểu thêm nhé.

[nhúng]https://youtu.be/3Fq6LAB26m8[/embed]

Nguồn: https://codegym.vn/blog/2023/11/22/uu-diem-va-luu-y-ve-index-trong-sql/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *