Kiến thức học lập trình cơ bản

Khám phá ngay kiến thức học lập trình cơ bản cực chất

Mục lục

Bất kể bạn chọn học ngôn ngữ lập trình là gì thì bạn cũng cần nắm một số kiến thức học lập trình cơ bản. Thật ra các khái niệm cơ bản về lập trình này đều giống nhau giữa các ngôn ngữ. Một số khái niệm này bao gồm:

 • Biến
 • Cú pháp cơ bản
 • Kiểu dữ liệu và cấu trúc
 • Cấu trúc điều khiển luồng (Điều kiện và vòng lặp)
 • Lập trình chức năng
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Debug
 • IDE và môi trường mã hóa

Trong những chia sẻ ngay bên dưới, mình sẽ lần lượt giải thích từng khái niệm trên để bạn được hiểu rõ hơn.

Khái niệm biến

Biến là một trong những kiến thức căn bản lập trình mà bạn sẽ tiếp xúc thường xuyên nếu học và làm việc trong lĩnh vực này. Biến (variable) đại diện cho vùng nhớ lưu trữ dữ liệu (trên RAM) của chương trình. Biến chứa giá trị nhập vào, giá trị của một biểu thức, giá trị tính toán hoặc xử lý trong chương trình. Biến được nhận dạng thông qua tên biến và kiểu dữ liệu.

Trong đó, tên biến thường là chữ và số. Nghĩa là các chữ cái trong bảng chữ cái từ A-Z và các chữ số 0-9. Chúng cũng có thể bao gồm các ký tự đặc biệt như gạch dưới hoặc ký hiệu đô la.

Các biến có thể chứa các giá trị của bất kỳ kiểu dữ liệu nào được ngôn ngữ lập trình hỗ trợ. Giá trị này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Cú pháp cơ bản

Mọi ngôn ngữ lập trình đều có cú pháp của riêng nó. Vì vậy bạn phải học cú pháp cơ bản của ngôn ngữ bạn đang học.

Cú pháp là tập hợp các quy tắc xác định cấu trúc của một ngôn ngữ. Hầu như không thể đọc hoặc hiểu một ngôn ngữ lập trình nếu không có cú pháp của nó.

Các kiểu và cấu trúc dữ liệu

Kiểu dữ liệu cách mà chúng ta bảo máy tính kiểu của dữ liệu mà chúng phải xử lý. Các kiểu dữ liệu phổ biến nhất bao gồm:

 • String
 • Boolean (True hoặc False)
 • Số, bao gồm số nguyên (số nguyên từ 1) và số thập phân
 • Các ký tự (bao gồm các bảng chữ cái hoặc số)
 • Mảng (tập hợp dữ liệu, thường có cùng kiểu dữ liệu)

Cấu trúc dữ liệu là một tập hợp các giá trị dữ liệu. Các cấu trúc này bao gồm các hoạt động có thể được áp dụng cho dữ liệu đó. Cấu trúc dữ liệu rất quan trọng trong lập trình máy tính. Nó được dùng để tổ chức, quản lý và lưu trữ dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Một số kiểu cấu trúc dữ liệu phổ biến bao gồm:

 • Mảng (cấu trúc dữ liệu) (array list)
 • Ngăn xếp (stack)
 • Hàng đợi (queue)
 • Bảng băm (hash table)
 • Danh sách liên kết (linked list)
 • Cây (cấu trúc dữ liệu) (tree)
 • Đồ thị (cấu trúc dữ liệu) (graph)

Cấu trúc luồng điều khiển

Cấu trúc luồng điều khiển là thành phần cơ bản của chương trình máy tính. Chúng là các lệnh cho phép một chương trình “quyết định” đi theo hướng này hay hướng khác.

Có 3 loại cấu trúc luồng điều khiển cơ bản: tuần tự, lựa chọn và lặp lại.

Tuần tự

Luồng điều khiển cơ bản nhất là luồng điều khiển tuần tự. Nó liên quan đến việc thực hiện lần lượt các câu lệnh. Một ví dụ để bạn dễ hiểu hơn cho luồng điều khiển này đó là như khi bạn nấu ăn bạn thực hiện theo công thức nấu ăn vậy đó. Nó cần có một tuần tự mới cho ra được một món ăn ngon.

Lựa chọn

Tiền đề cơ bản của điều khiển luồng lựa chọn là, máy tính quyết định hành động nào sẽ thực hiện dựa trên kết quả của một thử nghiệm hoặc điều kiện bằng đúng hoặc sai.

Lặp lại (Loops)

Vòng lặp là một cấu trúc lập trình cho phép một câu lệnh hoặc một khối mã được chạy lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện xác định không còn đúng nữa (sẽ trả về Boolean, true hoặc false). Nó là một trong những khái niệm lập trình cơ bản và mạnh mẽ nhất.

Lập trình hàm

Hàm là các vùng chứa nhận một tập hợp các đầu vào và trả về một đầu ra. Nó không bắt buộc đối với một hàm để trả về một giá trị. Các hàm thuần túy sẽ luôn cho cùng một kết quả cho cùng một tập hợp các đầu vào.

Lập trình hàm là một phương pháp đơn giản để xây dựng phần mềm liên quan đến việc sử dụng các chức năng thuần túy. Phương pháp này giúp loại bỏ sự xuất hiện của các “đột biến” về dữ liệu hoặc các “tác dụng phụ” xảy ra trong quá trình lập trình chương trình.

Lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một khái niệm lập trình xoay quanh ‘đối tượng’ và ‘phương thức’. Đây cũng được xem là kiến thức lập trình cơ bản mà bạn cần nắm vững

Có bốn nguyên tắc của OOP:

 • Kế thừa
 • Tính đa hình
 • Trừu tượng
 • Đóng gói

Debug

Debug (gỡ lỗi) là một kỹ năng quan trọng mà bất cứ lập trình viên nào cũng cần có. Nó liên quan đến việc phát hiện và loại bỏ các lỗi hoặc ‘lỗ hổng’ hiện có và tiềm ẩn trong mã.

IDE và môi trường mã hóa

IDE là viết tắt của Integrated Development Environment – chúng là ứng dụng mà các lập trình viên sử dụng để viết mã. Nó giúp tăng hiệu quả và năng suất của lập trình viên. Đặc biệt, các IDE có thêm các tính năng như hoàn thành mã, biên dịch mã, gỡ lỗi, tô sáng cú pháp, v.v.

Một số ví dụ phổ biến của IDE là:

 • Mã Visual Studio
 • IntelliJ IDEA
 • NetBeans
 • Eclipse

Tạm kết: Những kiến thức học lập trình cơ bản

Trên đây là những kiến thức căn bản lập trình mà bạn cần nắm vững. Bạn sẽ gặp và tiếp xúc với chúng hàng ngày nếu làm trong lĩnh vực này.

“Ai cũng muốn làm được điều gì đó lớn lao, nhưng lại không nhận ra rằng cuộc sống được tạo thành từ những điều rất nhỏ”. Trước khi bạn muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực lập trình thì bạn cũng phải học từ những kiến thức lập trình cơ bản nhỏ này trước. Đừng vội nhảy cóc mà bỏ đi những thứ quan trọng thiết yếu. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *